Waarom een verzekering nodig is bij het huren van bouwmachines

verzekering bij bullswap

Als je actief bent in de bouwwereld dan komt er zeker een moment dat je nood hebt om een bouwmachine te huren. Dit kan gaan van een generator tot een mobiele torenkraan en alles wat daartussen ligt. 

De grotere bouwbedrijven beschikken vaak over een groot assortiment van bouwmachines, maar niet elk bouwbedrijf heeft dit werkmaterieel zelf ter beschikking. Of je nu een groot of klein bouwbedrijf bent, de dag dat je een bouwmachine huurt, is het belangrijk er bij stil te staan hoe je verzekerd bent tijdens de huurperiode van de bouwmachine.

Waarom je een verzekering nodig hebt

De meest voorkomende rede tot het huren van een bouwmachine is dat ze vaak duizenden euro’s kosten en deze hoge waarde wil of kan het bedrijf niet zelf investeren. In een industrie waar vaak met zware objecten en zwaar materieel wordt gewerkt is het gebruik van huur bouwmachines een regelmaat. Schade is op ieder moment een mogelijkheid. Tijdens transport, bij het manipuleren van de machine, diefstal of zelfs een natuurramp. Je kan ongetwijfeld verschillende scenario’s inbeelden waarbij dingen fout kunnen lopen op een bouwwerf. Een kleine misstap met een bouwmachine kan grote gevolgen hebben en kan resulteren in grote financiële schade. 

Laten we je even een concreet voorbeeld geven.

Doemscenario

Het is de eerste dag op een nieuwe bouwwerf voor een staalconstructie bedrijf. De kraanmachinist stempelt zijn gehuurde telescoopkraan af op de bouwwerf. Hij heeft dit volgens de regels gedaan en heeft stempelplaten gebruikt. De man is zich echter niet bewust dat er zich onder de ondergrond een rioleringsput bevindt. Het deksel is bedekt met een laagje modder en zand, dus het is onmogelijk om dit te weten. Het personeel begint met het lossen van de vrachtwagens die geladen zijn met staal. Dit gaat een tijdje goed tot de kraan zwenkt en het merendeel van het gewicht op die ene stempel komt. Je kan het al raden, de stempel en stempelplaat gaan door de rioleringsput, en een kettingreactie tot gevolg. De telescoopkraan tipt over, staal gaat in vrije val naar beneden en komt terecht op de vrachtwagen en de hoogtewerker.

Uiteraard wensen we dit niemand toe. We willen alleen even het belang van een goede verzekering in de kijker zetten. En als je huurt bij Bullswap, zit die er zo maar even bij inbegrepen.

verzekering bij het huren van bouwmachines

Verzekerde gevaren

Zaakvoerders of planners zijn soms geneigd om geen verzekering te nemen omwille van de kost of een slechte ervaring met een verzekeringsmaatschappij. Een populaire slagzin in de bouwwereld is dat een verzekeringsmaatschappij graag geld ontvangt maar niet uitbetaalt. Onze verzekeringspolis is duidelijk en met klare taal geschreven. We durven te stellen dat we de meest voorkomend risico’s dekken. Hier een opsomming van de verzekerde gevaren:

 • Onhandigheid, toevallige nalatigheid, onervarenheid, vandalisme of kwaadwilligheid van personeelsleden van de huurder of van derden. 
 • Vallen, stoten, botsen, indringen van een vreemde substantie
 • Inwerking van de elektrische stroom ten gevolge van overspanning of spanningsval, te grote stroomsterkte, kortsluiting
 • Wind, storm, vorst, kruien van ijs
 • Brand en ontploffing
 • Bliksem 
 • Val van vliegtuigen
 • Uitvloeiing van water
 • Het volledig of gedeeltelijk instorten van gebouwen
 • Grondverzakking 
 • Overstroming 
 • Diefstal of poging tot diefstal (diefstal op de werf of op de openbare weg buiten de normale diensturen is uitgesloten, behalve indien het betreffende materieel zich in een gesloten ruimte of een afgesloten omheining bevindt
 • Transport (tijdens het vervoer, met inbegrip van laden en lossen, en de circulatie van de verzekerde voorwerpen te land).
  Deze dekking is niet verworven indien het transport door de verhuurder wordt uitgevoerd

We vinden het belangrijk om deze verzekeringspolis open te communiceren. Je kan altijd contact met ons opnemen mochten er onduidelijkheden zijn of als je meer informatie verwenst over onze verzekeringspolis. 

Een gerust geweten

De verzekerde gevaren zijn realistisch en gebeuren frequent. We hopen natuurlijk dat je als bedrijf nooit actief gebruikt moet maken van deze verzekering en helpen je graag verder mocht het eens mislopen. We beseffen het belang van veilig huren maar al te goed bij Bullswap, en bieden daarom gratis een verzekering aan bij alle aanvragen die via ons gedaan worden.

Wil je vanaf nu huren inclusief verzekering, bekijk dan hier zeker ons huuraanbod.