Offerte vervaldatums en verbeterde opsplagplaatsen


Al sinds de start van het platform vervalt de geldigheid van een offerte automatisch na een vaste periode. Het was alleen nooit duidelijk wat deze periode was. Bovendien is het niet logisch dat elke offerte even lang geldig is. Dit wordt vanaf nu makkelijker en duidelijker!

Bij elke offerte die je als verhuurder maakt krijg je de optie om de geldigheid in te stellen. Voor je laatste felbevraagde toestel waarvoor je snel bevestiging nodig hebt zou je dus kunnen opteren voor een kortere vervaldatum. Een typische schaarhoogwerker voor binnen 5 maanden zou je dan weer een langere vervaldatum kunnen geven.

Zoals voorheen kan een klant wel steeds vragen om de offerte te verlengen. Hiervan krijg je als verhuurder een e-mail. Je kan verlengen door opnieuw je offerte te openen die in de status “Vervallen” of “Verlenging aangevraagd” staat. Bij zo een verlenging krijg je opnieuw de optie om een vervaldatum in te stellen.

Machine locatie

De ingestelde “locatie” van een machine kreeg ook een update. Deze is vooral noodzakelijk bij het maken van offertes voor huren op afhaal. Het toevoegen van een opslagplaats werd vereenvoudigd en overzichtelijker gemaakt.